ขอขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาปรับทัพลงทุนหุ้น เวียดนาม อเมริกา จีน ทุกท่าน

ขอบคุณ

 • อ.ดร นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (บิดาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ผู้จุดประกายการลงทุนหุ้นเวียดนาม)
 • คุณหลิน ( วีระพงษ์ ธัม นายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ThaiVI)
 • คุณ Petri Deryng (Founder of PYN Fund Management Ltd and portfolio manager of PYN Elite Fund)
 • คุณโต (กิตติศักดิ์ โควินท์ทวีวัฒน์ เจ้าของเพจ Billionaire VI)
 • คุณบอล (ภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง นักลงทุน VI, กรรมการสมาคม ThaiVI, เจ้าของเพจคนสร้างเวลา)
 • คุณณัฐ (ณัฐกิติ สุนทรบุระ นักลงทุน VI)
 • คุณนิด (ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง)
 • คุณเอิร์ธ (รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ ผู้อำนวยการ ฝ่าย Global Investing บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง)
 • คุณเผ่า (ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Jitta)
 • คุณปิ๊ก (เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง)
 • คุณทีน่า ( สุภัททกิต เจตทวีกิจ เจ้าของเพจ Made in Tena )
 • คุณเอก ธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ (ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม)
 • Mr.Le Thanh (Director of Viet Fund Management )
 • ผู้สนับสนุนงาน: Bualuang securities และ Jitta wealth

ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมเรียนรู้ หุ้นเวียดนาม อเมริกา จีนด้วยกันค่ะ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง แอดมินขอน้อมรับข้อผิดพลาดนี้ไว้เพื่อนำไปปรับปรุงค่ะ