หน้าแรก แท็ก โควิด 19

แท็ก: โควิด 19

อวสานของโควิด19-อนาคตของประเทศไทย

0
โลกในมุมมองของ Value Investor 5 มิถุนายน 64ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564- ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ประเทศไทยก็จะเริ่มมีการ “ระดมฉีด”วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนทั้งประเทศและจะทำต่อเนื่องจนคนทั้งประเทศมี “ภูมิคุ้มกันหมู่” ที่จะป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงจนกลายเป็น “วิกฤติ” ตั้งแต่ต้นปี 2563 ตามแผนการที่กำหนด ...

MOST POPULAR