ธสน.ปล่อยกู้ ‘เสริมสร้าง’ ลุยโรงไฟฟ้าเวียดนาม

EXIM BANK บุกเบิกร่วมกับภาคเอกชนในการขยายฐานการลงทุนของไทยในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเวียดนาม ด้วยความเล็งเห็นถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่โตอย่างก้าวกระโดด และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 10% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และชีวมวลจึงถูกหยิบยกขึ้นเป็นทางเลือกสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายเปิดเสรีด้านพลังงานทดแทน พร้อมผ่อนคลายกฎระเบียบและเสนอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น ทำให้เวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงนักลงทุนไทย