เศรษฐกิจเวียดนามปี 2021 คาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 6.5

คณะรัฐมนตรีเวียดนามตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2021 อย่างท้าทายให้ขยายตัวร้อยละ 6.5 ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 1.8 และประมาณการทั้งปีมีอัตราการเติบโตระหว่างร้อยละ 2-2.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างวิกฤติเป็นโอกาสของรัฐบาลในช่วงเกิดวิกฤติ Covid-19 ซึ่งรัฐบาลใช้มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ การรักษาระดับการทำงานและการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกตอบสนองตลาดที่สำคัญเข่น สหรัฐอเมริกา รวมทั้งคาดการณ์ว่าโลกจะสามารถผลิตวัคซีน Covid-19 สำเร็จซึ่งจะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น เสริมทัพกับอัตราการท่องเที่ยวภายในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6 ประกอบกับการส่งออกสินค้าไป EU ภายใต้กรอบความร่วมมือ FTA มีการขยายตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

ที่มา : forbes.com, Sep 22,2020

โดย : แดน ตะวัน