Minh Phu Seafood Corporation (MPC – อาหารทะเล) ผ่านมติเพิ่ม 6.2 หมื่นล้านดองลงทุนบริษัท Minh Phu Co., LTD ซึ่งทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 99.67% เป็น 99.775% บริษัท Minh Phu Co., LTD ประกอบธุรกิจพันธ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ ยังแปรรูปและถนอมอาหารทะเล ค้าขายวัตถุดิบสำหรับสัตว์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท MPC เพิ่มทุนในบริษัทลูกหลายครั้ง เช่น Minh Phat Seafood Co., LTD หรือ Ebisumo เป็นต้น จบ 6 เดือนแรก บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 9% YoY เป็น 6.1 ล้านล้านดอง กำไรหลังภาษีส่วนของบริษัทใหญ่ 2.5 แสนล้านดอง

•          VIX Securities Joint Stock Company (VIX – บริษัทหลักทรัพย์) จะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนกว่า 146.8 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมในอัตราส่วน 1:1 และออกหุ้นใหม่เพื่อจ่ายปันผลในอัตรา 15% ดังนั้นทุนจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านล้านดองเป็น 2.7 ล้านล้านดอง จบ 6 เดือนแรกบริษัทมีรายได้สูงกว่า 3.3 เท่าเป็น 8.6 แสนล้านดอง กำไรหลังภาษีสูงกว่า 9.2 เท่าเป็น 4.2 แสนล้านดอง

•          An Phat Bioplastics JSC (AAA – พลาสติกส์) กำหนดวันที่ปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 6 กันยายน เพื่อจ่ายปันผลปี 2020 เป็นเงินสดหุ้นละ VND 200 และออกหุ้นโบนัสในอัตราส่วน 10:1 คาดว่า Payment date เป็นวันที่ 28 ตุลาคม และทุนจดทะเบียนจะเพิ่มขึ้นจาก 2.9 ล้านล้านดองเป็น 3.2 ล้านล้านดอง ในไตรมาส 2Q21 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 80% YoY เป็น 3.2 ล้านล้านดอง กำไรหลังภาษีเพิ่มขึ้น 25% YoY เป็น 9.3 หมื่นล้านดอง จบครึ่งปีแรก บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 64% YoY เป็น 5.5 ล้านล้านดอง กำไรหลังภาษีเพิ่มขึ้น 33% YoY เป็น 1.8 แสนล้านดอง

Trading Idea:

OUTPERTFORM | GEMADEPT CORPORATION (HOSE: GMD)

ราคาปีจจุบันหุ้นละ VND 47,700 ราคาเป้าหมาย หุ้นละ VND 56,200

นักวิเคราะห์จาก SSI เผยข้อมูลดังนี้

•          ใน 2Q21 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 23.6% YoY เป็น 7.5 แสนล้านดอง กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 38.9% YoY เป็น 1.9 แสนล้านดอง ใน 6M21 บริษัทบันทึกรายได้และกำไรก่อนหักภาษีที่ 1.4 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 19% YoY และ 3.8 แสนล้านดอง เพิ่มขึ้น 37.6% YoY

•          Gemalink เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาส 2Q21 และผลประกอบการยังต่ำกว่าจุดคุ้มทุนด้วยจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ 300,000 TEU ใน 6M21 ตามตารางการเดินเรือปัจจุบัน ท่าเรือสามารถรองรับเรือได้ 16-18 ลำต่อเดือน ด้วยจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 80,000 TEU ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป สามารถรองรับเรือเพิ่มขึ้นเป็น 20-22 ลำต่อเดือนด้วยจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 110,000-120,000 TEU ต่อเดือน ดังนั้นคาดว่าจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 950,000 TEU ในปี 2021 ดังนั้น Gemalink สามารถถึงจุดคุ้มทุนใน 3Q21 และทำกำไรได้ใน 4Q21โดยประมาณที่ 2.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 ทาง SSI คาดว่า Gemalink ยังสามารถขยายกำลังรองรับตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นอีกเป็น 1.5 ล้าน TEU ในอนาคตเมื่อสร้าง Gemalink เฟส 2 เสร็จสิ้น ทาง SSI กล่าวว่า Gemalink เริ่มให้บริการในจังหวะที่ดีมากและสามารถเติบโตที่แข็งแกร่งในพื้นที่ Cai Mep ท่าเทียบเรือ Gemalink สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มกำลังในปี 2022 และเติบโตต่อเนื่องในปี 2023 เมื่อเฟส 2 เริ่มให้บริการ

•          คาดว่าความต้องการนำเข้าและส่งออกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2021 และ 2022 อย่างไรก็ตาม การผลิตของเวียดนามอาจประสบปัญหาในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 เนื่องจาก Covid-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ในจังหวัดภาคใต้ แต่แนวโน้มของบริษัทจะสดใสขึ้นในปี 2022 เมื่อ Covid-19 ถูกควบคุมทั่วโลกดีขึ้น ในปี 2021 คาดว่ารายได้ และกำไรก่อนภาษีจะสูงถึง 2.9 ล้านล้านดอง (+12% YoY) และ 7.6 แสนล้านดอง (+49% YoY) ในปี 2022 รายได้และกำไรก่อนภาษีจะสูงถึง 3.2 ล้านล้านดอง (+11% YoY) และ 1.03 ล้านล้านดอง (+36% YoY)

•          ทาง SSI ตั้งราคาเป้าหมายหุ้นละ VND 56,200 upside 14.6% โดยยังไม่รวมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มราคาบริการท่าเรือหรือผลกระทบจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ยางพารา โครงการท่าเรืออื่นๆ

ขอบคุณข้อมูล จาก Finansia Global


——🇻🇳 สนใจเรียนรู้ออนไลน์เวียดนามฯ

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่: https://bit.ly/316AyPX

ติดตามข่าวสารจาก VietnamVI

Website: https://www.vietnamvi.com

Facebook: vvinvestorLine: @vietnamvi

YouTube: https://youtube.com/c/Vietnamvi

ห้องคุยหุ้นเวียดนาม:https://www.facebook.com/groups/473890360486727/