หน้าแรก แท็ก หุ้น ACV MSN KDC POW

แท็ก: หุ้น ACV MSN KDC POW

Xin Chào หุ้น ACV MSN KDC POW

0
วันนี้มา Update ครบรสทั้งหุ้นสนามบิน ของกิน ขนม โรงไฟฟ้าค่ะ  Airports Corporation Of VietNam (หุ้น ACV - สนามบิน)  เปิดเผยงบการเงิบงวด 6 เดือนที่ตรวจสอบแล้ว มีกำไรหลังลดลง12% เทียบกับก่อนตรวจสอบ  บริษัทอธิบายว่าสาเหตุมามาก  1) รายได้ลดลง 26% เพราะนโยบายอุดหนุนสายการบิน  2) ค่าใช้จ่ายทางการเงินสูงขึ้น 2.4 เท่า เพราะสัดส่วนผู้ถือหุ้นของ ACV ใน Air Cargo Services of...

MOST POPULAR