หน้าแรก แท็ก TCH

แท็ก: TCH

Vietnam Today (TMS , GVR, TCH , BCG)

0
•         Transimex Corporation (TMS - ขนส่ง) จากงบการเงินงวด 6 เดือน ที่ตรวจสอบแล้ว บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5 หมื่นล้านดองจากรายได้ที่ก่อนตรวจสอบเป็น 2.5 ล้านล้านดอง กำไรหลังภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 แสนล้านดอง ซึ่งสูงกว่ากำไรที่ก่อนตรวจสอบที่ 1.6 แสนล้านดอง บริษัทกล่าวว่าส่วนต่างนี้มาจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง ในขณะเดียวกันรายได้ทางการเงิน และกำไรจากบริษัทในเครือข่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สินทรัพย์ทั้งหมดหลังตรวจสอบก็เพิ่มขึ้น 2 แสนล้านดองเป็น...

MOST POPULAR