เวียดนาม….ลูกเสือตัวที่ 5 ที่จะกลายเป็นแม่เสือ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากทั้งในเวทีโลกและบนหน้าสื่อต่างๆ จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด หลายท่านจึงเกิดคำถามว่าการเติบโตดังกล่าวจะสามารถยืนระยะต่อไปหรือไม่ ต่อไปนี้คือเหตุผลที่ทำให้เรามองว่าเวียดนามจะยังสามารถรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจและคงความโดดเด่นต่อไปได้

#1 รูปแบบของประชากรศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ …

Continue Reading

Image may contain: text