บ.ญี่ปุ่นมองเวียดนามน่าลงทุนที่สุดในเอเชีย

ผลสำรวจของเอ็นเอ็นเอเผย บริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในเอเชียมองว่า เวียดนาม เป็นจุดหมายด้านการลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สุด เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง รวมถึงสถานะอันแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางการผลิตและตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่

ผลการเลือกประเทศน่าลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
อันดับ 1 : เวียดนาม 35.7%
อันดับ 2 : อินเดีย 17.8%
อันดับ 3 : จีน 12.6%
อันดับ 4 : ไทย 7.3%
อันดับ 5 : อินโดนีเซีย 6.7%
อันดับ 6 : เมียนมา 6.5%