สถานการณ์การระบาดของเชื้อ Coronavirus หรือเชื้อไวรัส COVID-19 ในเวียดนาม

0
1799

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ Coronavirus หรือเชื้อไวรัส COVID-19 ในเวียดนาม ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563

-นอกเหนือจากผู้ป่วย 16ราย ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเวียดนาม และผู้ป่วยเดิมทั้ง 16 รายได้รับการรักษาจนหายจากโรคแล้ว

-วันที่ 27 กุมภาพันธ์ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรัฐอเมริกา ได้ถอนประเทศเวียดนามออกจากรายชื่อสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19  โดยกล่าวถึงการปฏิบัติที่ครอบคลุมต่อการแพร่ระบาดไวรัสของประเทศเเวียดนาม และจะส่งผู้แทนจาก CDC ไปยังเวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม และยังมีแผนจะจัดตั้งสำนักงานCDCระดับภูมิภาคในเวียดนามอีกด้วย

– ใน 58 จังหวัดของเวียดนามนักเรียนมัธยมได้เริ่มกลับมาเรียนตามปกติในวันที่2 มีนาคม ขณะที่ใน Hanoi นักเรียนประถมและมัธยมจะกลับมาเรียนตามปกติในวันที่ 8 มีนาคม ในนคร Ho Chi Minh นักเรียนเกรด 12  จะกลับมาเรียนในวันที่ 9 มีนาคมและนักเรียนที่เหลือจะกลับมาเรียนในวันที่ 16 มีนาคมตามแต่ละหน่วยงานการศึกษา

-เวียดนามและจีนได้ตกลงที่เปิดการข้ามชายแดนเพิ่มเติมเพื่อลดข้อจำกัด และทำให้การค้าดำเนินไปอย่างปกติ อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งยังคงปิดอยู่

-นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้สั่งการให้หน่วยงานด้านภาษี จัดทำกำหนดการใหม่ในการชำระภาษีเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19

-ธุรกิจในเวียดนามหยุดการดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราวไปแล้วประมาณ 300 กิจการ ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆก็มีการลดขนาดกิจการลงเพราะผลกระทบจากการระบาดของโรค

มาตรการป้องกันของเวียดนาม

– มีการสั่งห้ามเที่ยวบินจากเกาหลีใต้ทุกเที่ยวบินลงจอดที่สนามบิน Hanoi และ Ho Chi Minh City ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม โดยให้ลงจอดที่สนามบิน Van Don และ Can Tho เพื่อการดำเนินการกักกันผู้โดยสาร

-ผู้ที่เดินทางจากประเทศอิหร่านและประเทศอิตาลี จะถูกกักตัว 14 วัน

-เวียดนามได้ระงับการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และผู้ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้จะต้องถูกแยกจากกันและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยตอนนี้มีผู้โดยสารประมาณ 700 คนจากเกาหลีใต้ถูกกักตัวที่ CanTho เพื่อเป็นการป้องกัน

-มีการระงับเที่ยวบินทั้งหมดที่ไปและกลับจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันตั้งแต่วันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์

รวมถึงระงับรถไฟโดยสารระหว่างเวียดนามและจีนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และกักกันผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนจากทุกช่องทาง เพื่อแยกตัวให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ เวียดนามได้มีมาตรการชั่วคราวในการระงับการออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม และปฏิเสธนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศจีนในช่วง 14 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึง

-เวียดนามมีคำสั่งให้สนามบินเพิ่มบุคลากรและประสานงานกับหน่วยงานด้านสุขภาพในท้องถิ่น เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการคัดกรองผู้โดยสาร

-กระทรวงแรงงานของเวียดนามได้ขอรายชื่อและข้อมูลอื่นๆของแรงงานจีนและชาวต่างชาติ ที่ทำงานและดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงและจะถูกกักตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพ

-รัฐบาลเวียดนามได้ขอให้ทางการท้องถิ่นจำกัดการเฉลิมฉลองและการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติ

-ได้มีการเตรียมแผนโรงพยาบาลไว้สองแห่งสำหรับกรณีที่มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จากเจ้าหน้าที่ใน Hanoi

เครดิตที่มา : https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-business-operations-and-the-coronavirus-updates.html/