โลกในมุมมองของ Value Investor   20 มิ.ย. 63

ดรนิเวศน์ เหมวชิรวรากร

สำหรับคนที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือมีฐานะพอสมควรนั้น  ก่อนที่จะคิดลงทุนในสินทรัพย์ ธุรกิจ หรือหุ้นและหลักทรัพย์ในตลาด  เขาควรจะเริ่มต้นโดยการ “ลงทุนในตัวเอง”  ซึ่งความหมายในที่นี้ก็คือ  ลงทุนปรับปรุงตัวเองให้มีศักยภาพที่จะทำเงินให้มากขึ้นและเหลือเก็บพอที่จะนำเงินนั้นมาลงทุนในธุรกิจ สินทรัพย์ และหลักทรัพย์ทางการเงินที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีต่อไป  การลงทุนในตัวเองนั้นมีข้อดีก็คือ  ตัวเราจะ “มีค่ามากขึ้น” และมันจะติดตัวตลอดไป ไม่มีใครมาเอาไปได้  และที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ  การลงทุนกับตัวเองนั้น  เราสามารถที่จะใช้ “แรงงาน” ของเราแทนเงินได้มาก  ดังนั้น  นี่คือหนทางสำคัญที่สุดสำหรับคนจนที่อยากรวยหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นมากในอนาคต

การลงทุนกับตนเองที่สำคัญที่สุดเรื่องแรกก็คือในตอนเด็กที่เราจะต้องศึกษาและเรียนรู้วิชาการต่าง  รวมถึงวิชาชีพที่เราจะนำมาทำงานหาเงินใช้  ยิ่งเรียนมากเราก็มักจะทำเงินได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ต้นทุนในการศึกษานั้นก็สูงขึ้นจนบ่อยครั้งก็อาจจะ “ไม่คุ้ม” ถ้าเรา  “ลงทุนไม่เป็น”  แต่นี่ก็มองเฉพาะด้านของผลตอบแทนทางการเงินซึ่งไม่ใช่ผลตอบแทนทั้งหมดที่เราได้จากการศึกษา  ว่าที่จริง  การศึกษานั้นให้ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินมากมาย  เช่น ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต  ความเข้าใจโลกที่ทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น  ความบันเทิงและรื่นรมย์จากการคิดและจินตนาการต่าง  ที่ตามมา  พูดง่าย   ความรู้ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น

การลงทุนกับตนเองที่สำคัญไม่แพ้ความรู้นักก็คือ “การลงทุนกับสุขภาพ”  นี่ก็มักสำคัญขึ้นเมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้นและสุขภาพเริ่มจะร่วงโรยและเราเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้น  สุขภาพของคนเรานั้น  หลายคนคิดว่ามาจากยีนหรือโชคชะตาเป็นหลัก  และในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มสาวนั้น  คนก็มักจะไม่ตระหนักว่าสุขภาพดีมีผลกับชีวิตมากน้อยแค่ไหน  ที่สำคัญก็คือ  อาจจะไม่รู้ด้วยว่าสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้นนั้นจะต้องมีการ  “ลงทุน”   จริงอยู่  ยีนมีความสำคัญต่อสุขภาพมาก  แต่การ “ลงทุนในสุขภาพ” ที่ดีและมากนั้นก็จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นมากในยามที่เราแก่ตัวลง  และนี่ก็มักจะสำคัญและบ่อยครั้งมากกว่าเรื่องของเงินด้วยซ้ำ

ประสบการณ์ของผมเองเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในเรื่องของความรู้นั้นน่าจะเรียกได้ว่าผมลงทุนค่อนข้างมาก เหตุผลสำคัญก็คือครอบครัวของผมค่อนข้างจน  พ่อทำงานเป็นช่างก่อสร้างและต่อมาเป็นช่างไม้  ที่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บและบ่อยครั้งไม่พอใช้  ว่าที่จริงเขาไม่เคยมีบัญชีเงินฝากในธนาคารเลย  การศึกษาหรือการเรียนในโรงเรียนของลูกเป็นเรื่องที่ “ฟุ่มเฟือย”  แต่ผมเองโชคดีที่เป็นลูกคนสุดท้องที่ได้เข้าเรียนใน “โรงเรียนวัด” ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมต้นและได้เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนื่องจากเรียนเก่งพอสมควร  ทั้งหมดนี้ใช้เงินน้อยมาก

ผมเรียนปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมของรัฐซึ่งใช้เงินน้อยมาก  ด้วยเหตุผลก็คือ  มันคือคณะที่น่าจะสามารถทำเงินได้ดี  “จบแล้วมีงานทำแน่นอน” และใช้เวลาไม่มากเหมือนคณะแพทย์ที่ทำเงินได้มากกว่าแต่ต้องเรียน 7 ปี  ดังนั้นการเรียนวิศวน่าจะเป็น “การลงทุนที่ดี” และเมื่อจบแล้วผมก็เลือกไปทำงานในต่างจังหวัดซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลที่ทุกปีในช่วง “เปิดหีบ”  ประมาณ 4 เดือน เราจะได้เงินเดือนค่าล่วงเวลาเป็น 2 เท่าของเงินเดือนปกติ  นอกจากนั้น  เขามีที่อยู่และอาหาร 3 มื้อซึ่งทำให้เราแทบไม่มีค่าใช้จ่าย  ผมคิดว่านี่คือ “สวรรค์” ของการเก็บเงินเพื่ออนาคต

ทำงานในโรงงาน 2 ปี  ผมก็รู้สึกว่าศักยภาพของตนเอง “ตีบตัน” งานช่างนั้นเป็นงานที่เงินเดือนดีในตอนเริ่มต้น  แต่หลังจากนั้นเงินเดือนก็จะปรับขึ้นช้า   ปีละประมาณ 7-10% และแทบจะไม่มีโอกาสปรับแบบก้าวกระโดดเพราะการเลื่อนหรือปรับตำแหน่ง  บริษัทเป็นธุรกิจครอบครัวที่เจ้าของคุมตำแหน่งบริหารที่สำคัญ  อย่างมากที่เราจะเป็นได้ก็อาจจะเป็นนายช่างคุมโรงงานเมื่อถึงวันที่เราใกล้เกษียณ  ผมคิดแล้วก็ตัดสินใจ “ลงทุนในการศึกษา” เพิ่ม  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำเงินของตนเองโดยการ “เรียน MBA” ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มมีในประเทศไทยในขณะนั้น ผมคิดว่า  การเรียน MBA จะทำให้ผมสามารถเข้าสู่วงการ “บริหารธุรกิจ” ที่เป็นงานใหญ่ขึ้น  และในบริษัทที่ก้าวหน้าหรือเป็นบริษัทต่างชาติ  เงินที่เก็บได้ทั้งหมดถูกนำมาใช้ในการเรียนและสนับสนุนทางบ้านแบบเดิมที่ทำมาตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี

ผมจบปริญญาโททางด้านการตลาดภายใน 2 ปี ด้วยการเรียนและทำงานอย่างละครึ่งเวลาหรือสัปดาห์ละ 3 วัน การเรียนและการเดินทางไปกลับต่างจังหวัดเป็นเรื่องที่เหนื่อยหนักไม่น้อย  แต่เมื่อเรียนจบผมก็ไม่ได้เปลี่ยนงานตามที่หวัง ผมยังทำงานที่เดิมแต่ได้รับการปรับงานให้ช่วยบริหารภายในโรงงานเพิ่มขึ้นบ้าง  อย่างไรก็ตาม  งานหลักก็ยังเป็นเรื่องของการผลิต  เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทำให้การไปเริ่มงานใหม่ในสาขาใหม่ที่เงินเดือนต่ำกว่าไม่น่าสนใจเท่าที่ควร สำหรับคนที่เป็นช่างซึ่งมักจะ “อนุรักษ์นิยม” และไม่ได้อ่านหนังสือแนวธุรกิจสังคมหรือการพัฒนาตนเอง รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ  การเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายแบบนี้พร้อม   กับการลดรายได้ลงเป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้ยาก  ผมจึงยังทำงานเก็บเงินต่อไปอีก 2 ปี  การเรียน MBA ยังไม่สามารถที่จะทำให้ผมเห็นหรือเลือกช่องทางที่จะเปลี่ยนชีวิตตนเองได้  และนั่นนำมาสู่การ “ลงทุนในตัวเองต่อไป” โดยการไปเรียนต่อต่างประเทศทั้ง   ที่  “ไม่มีเงินพอ

การไปอเมริกาเพื่อเรียนต่อปริญญาเอกทางด้านการเงินนั้น  ผมคิดว่าคงช่วยให้ผมสามารถเปลี่ยนไปทำงานทางด้านการเงินที่มักเป็นงาน “ใหญ่ที่สุด” ในกระบวนการหาเงิน  แต่ลึก   แล้ว  ผมก็ไม่หวังจะรวยจากการเรียนมากนัก  สิ่งที่ผมหวังก็คือ  การได้ไป “เปิดโลก” ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ไปเห็นประเทศที่เจริญก้าวหน้า  ผมคิดว่าผมอยากมีชื่อเป็นด็อกเตอร์” และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างน้อยก็ในฐานะของนักวิชาการ  ผมต้องใช้เงินทั้งหมดที่สะสมมาได้เพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน “เที่ยวเดียว” และที่เหลือทิ้งไว้สนับสนุนพ่อแม่  การไปเรียนปริญญาเอกนั้นผมได้ทุนช่วยวิจัยจากมหาวิทยาลัยซึ่งพอใช้ทั้งค่าเรียนและการเป็นอยู่ตราบเท่าที่ยังได้ทุนอยู่

ผมจบปริญญาเอกทางด้านการเงินและการลงทุนในเวลา 4 ปี เมื่ออายุ 32 ปี กลับมาประเทศไทยโดยที่ไม่มีเงินเก็บเลย สรุปแล้ว  เป็นเวลา 10 ปีนับจากการทำงานวันแรก  เงินเก็บเป็นศูนย์  เงินที่ทำมาหาได้ทุกบาททุกสตางค์ถูกนำไปลงทุนในการศึกษาหาความรู้ต่อจากปริญญาตรีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองในการทำงานหาเงินในอนาคต  ผมเริ่มทำงานทางด้านการเงิน  แต่การจบปริญญาเอกก็มักจะได้ทำงาน “กึ่งวิชาการเช่น  งานวางแผนและกำหนดกลยุทธ์องค์กรมากกว่าการทำงานสายปฏิบัติการจริง   ดังนั้น  ผมก็ยังคงเป็นพนักงานกินเงินเดือนต่อไป  แต่ก็โชคดีที่ว่าตลาดหุ้นไทยเริ่มบูมและความต้องการคนทำงานระดับหัวหน้างานที่มีความซับซ้อนเช่น  งานวานิชธนกิจ มีมากขึ้น และนั่นทำให้ผมมีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับ “ตลาดหุ้น”  และ “การลงทุนในหุ้น” ในบริษัทหลักทรัพย์  รายได้จากงานนี้ค่อนข้างจะดีและทำให้ผมมีเงินเก็บพอสมควรเมื่ออายุ 44 ปี  แต่เนื่องจากมีครอบครัวและมีลูกที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งต้องใช้เงินมากทำให้ผมไม่ได้ลงทุนทางทางการเงินเป็นเรื่องเป็นราวเพราะ “กลัวความเสี่ยง”  

แต่วิกฤติต้มยำกุ้งทำให้ผมต้อง “ตกงาน” และมีทางเลือกไม่มากที่จะรักษาสถานะความเป็นอยู่แบบเดิมได้นอกจากการลงทุนในตลาดหุ้นที่ตกลงมาอย่างหนักและราคาหุ้นจำนวนไม่น้อยมีราคาถูกมาก  หุ้น “ซุปเปอร์สต็อก” หลายตัวมีค่า PE แค่ 6-7 เท่าจ่ายปันผลถึงปีละ 10%  เงินเก็บทั้งหมดถูกนำมาลงทุนในหุ้น  ชีวิตเปลี่ยนเป็น Value Investor หรือVI ผู้มุ่งมั่น ตลาดหุ้นฟื้นตัวและเติบโตมหาศาลหลังวิกฤติ  ภายในเวลาเพียง 8 ปี ผมก็มี “อิสรภาพทางการเงิน” และเกษียณจากการทำงานประจำตั้งแต่อายุ 52 ปี  และนี่ก็น่าจะเป็นบทเรียนได้ว่า  “ความรู้บวกกับ “โอกาสทอง” สามารถ “เปลี่ยนชีวิต” คนได้มากและรวดเร็วแค่ไหน  

สรุปก็คือ  ความสำเร็จในชีวิตผมนั้นน่าจะเป็นผลจากหลายสิ่งคือ  หนึ่ง  การที่ผมลงทุนในการศึกษาสูงมาก  ไม่ใช่เฉพาะจากห้องเรียน  แต่ผมศึกษาต่อเนื่องมาตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้  สอง  เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในปี2540 โดยที่ผมไม่ได้เสียหายทางด้านการเงินมากนักเนื่องจากยังไม่ได้เป็นนักลงทุนแต่เป็นแค่คนกินเงินเดือนธรรมดา และสุดท้าย  ผมโชคดีที่ถูก “บังคับ” ด้วยสถานการณ์ให้ต้อง “เลือก” เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และผมเลือกที่จะลงทุนแบบ VI ที่ผมศึกษามาแล้วว่าเป็นหลักการที่ดีเยี่ยมและปลอดภัยกว่าแนวทางที่นักลงทุนใช้กันก่อนหน้านั้น