ETF ในเวียดนาม มีโอกาสล้มไหม?

0
1503

พอดีมีเพื่อนนักลงทุนตั้งกระทู้ชวนคุยเรื่อง ETF ในเวียดนามจะมีโอกาสล้มจนไม่สามารถเอาเงินออกมาได้ไหม ในห้องคุยหุ้นเวียดนามฯ https://web.facebook.com/groups/473890360486727

น่าสนใจแอดจึงขอหยิบคำถามนี้มาเป็นบทความ พร้อมเสนอมุมมองทั้งจากกูรูชาวเวียดนาม-ความเห็นส่วนตัวแอดดังนี้ค่ะ 

 ?? เริ่มจาก มุมมองจากกูรูชาวเวียดนาม

ETF ในเวียดนามได้รับการควบคุมให้เป็นกองทุนเปิดโดย State Securities Commission (SSC – เหมือน ก.ล.ต ไทย) ในเวียดนาม

เนื่องจาก ETF เป็นหน่วยงานต่างจากบริษัทจัดการกองทุนทั่วไป

แม้ว่าบริษัทจัดการกองทุน (ผู้ออกกองยอดฮิตอย่าง E1VFVN30 (VN30) FUEVFVND (Diamond ETF) จะต้องหยุดกิจการ-ล้มละลาย แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อ ETF

ความรับผิดของผู้ออกกอง ETF มีจำกัด ดังนั้นไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่ ETF จะล้มละลายได้

เงินของนักลงทุนอยู่กับธนาคารผู้รับฝากทรัพย์สินของ DCVFM ธนาคาร VCB (Vietcom bank ธนาคารอันดับ 1 ของเวียดนาม หุ้น Market cap ใหญ่อันดับ 2 รองจาก Vingroup)

ซึ่งหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่บริษัทจัดการ ETF หรือ DCVFM ต้องการใช้จ่ายอะไรก็ต้องปฏิบัติตามหนังสือชี้ชวนและธนาคารเข้มงวดมากในเรื่องนี้

เรื่องนี้เวียดนามค่อนข้างเข้มงวดเพื่อปกป้องนักลงทุน

—-

 ??ในหนังสือเวียน 229 (Circular 229) ซึ่งควบคุม ETF ในเวียดนาม

—-

ข้อ 20. การเลิกกองทุน (Worst case คือสมมติกองทุนล้มละลาย)

1. การชำระบัญชี / การเลิกกองทุนให้ดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

ก) บริษัทจัดการกองทุนถูกเลิกกิจการล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งและดำเนินการและคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถแต่งตั้ง บริษัท จัดการกองทุนอื่นทดแทนได้ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ข) ธนาคารในกำกับถูกเลิกกิจการล้มละลายหรือสัญญาการกำกับดูแลถูกยกเลิกเพียงฝ่ายเดียวโดยธนาคารที่กำกับดูแลหรือบริษั จัดการกองทุน หรือหนังสือรับรองการให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ถูกเพิกถอนและบริษัทจัดการกองทุนไม่สามารถแต่งตั้งธนาคารในกำกับอื่นขึ้นมาแทนที่ได้ ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ค) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่ำกว่า 10,000 ล้านด่อง 13.5 ล้านบาท เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน

ง) กองทุนถูกเพิกถอนจากตลาด

หรือ สิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกฎกองทุน

จ) กรณีอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎกองทุน

9. เงินที่ได้รับจากการชำระบัญชีทรัพย์สินของกองทุน และทรัพย์สินคงเหลือจะจ่ายตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้

ก) ภาระผูกพันทางการเงินต่อรัฐ

ข) เจ้าหนี้ บริษัท จัดการกองทุนและธนาคารในกำกับเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน

** ในกรณีที่มีการบังคับให้เลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ ก หรือ ข

ข้อ 1 กองทุนจะไม่ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมธนาคารในกำกับที่ระบุไว้ในสัญญานับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ค) ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้จ่ายให้กับผู้ลงทุนตามอัตราส่วนเงินสมทบของผู้ลงทุนในกองทุน


?? กฎระเบียบดังกล่าวค่อนข้างเข้มงวดและมั่นคง

??????? English Version

Liquidation priority

ETFs in Vietnam is regulated as open-ended funds by the SSC in Vietnam

Since ETFs are separate entity from the management company, even if the management company goes bust, it won’t affect the ETF itself

ETFs’ liability are limited so I don’t think there’s a chance that the ETF itself can go bankcrupt

investors’ money sits with our custodian bank – VCB which means whenever we want to expense anything, we need to follow the prospectus and the bank is very strict on this

it’s quite a strict set up here in Vietnam to protect investors

it’s in Circular 229 which regulates ETFs in Vietnam

Article 20. Fund dissolution

1. The liquidation/dissolution of a fund shall be conducted in the following cases:

a) The fund management company is dissolved, bankrupted, or its license for establishment and operations is revoked and the fund Board of Directors fail to appoint another fund management company to replace within two (02) months from the date when such events occur;

b) The supervisory bank is dissolved, bankrupted, or the supervisory contract is unilaterally terminated by the supervisory bank or the fund management company, or Certificate of registration for securities depository services is revoked and the fund management company fail to appoint another supervisory bank to replace within two (02) months from the date when such events occur;

c) Net asset value of the fund fall below VND ten (10) billion in six (06) consecutive months;

d) Delisted funds

dd) Termination of time horizon as stipulated in the Fund charter or as decided by general meeting of investors prior to the termination date as in fund charter;

e) Other cases as stipulated in the fund charter.

9. Proceeds from liquidation of the fund’s assets and residual assets shall be paid in the following priority order:

a) Financial obligations to the State;

b) Payables to the fund management company and the supervisory bank, other payables and fund dissolution costs. In case the fund is compulsorily dissolved as stipulated in points a or b Clause 1 of this Article, the fund shall not have to pay to the fund management company and the supervisory bank fees specified in contracts from the date of occurrence of such events;

c) The residual shall be used to pay investors in correspondence with the capital contribution ratios of investors in the fund. In case the assets are required to be registered on ownership, the fund management company, supervisory bank shall request VSD, registrar of investors’ books, issuers to make the transfer, register for investors’ ownership.

so regulations are pretty solid

——

? มุมมองส่วนตัวแอด 

——

โอกาสล้มแบบไม่ได้เงินคืนยากมากค่ะ ถ้าไม่ได้เงินคืนนี่น่าจะหมายถึงวิกฤตเศรษฐกิจในเวียดนามแบบรุนแรง จนธนาคารล้ม รัฐบาลไม่มีเงินจ่าย ประมาณนั้นเลยค่ะ ถ้าตัวผู้ออกกอง ETF ล้ม ไม่น่าถือเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เงินเราหายเพราะเงินเราอยู่ในธนาคาร VCB ที่ใหญ่สุดในเวียดนามค่ะ และรายละเอียดตาม Circular 229 ข้างบน 

ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามตอนนี้ดีขึ้นมาก ตัวเลขทางเศรษฐกิจเติบโตทุกทิศทาง ทั้ง FDI , การบริโภคภายในประเทศ, ส่งออก-นำเข้า, เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ, หนี้สาธารณะ-หนี้ครัวเรือน ทุกอย่างดูดีขึ้นแม้มีโควิด 19  ดังนั้นโอกาสล้มในช่วง 10 ปีนี้น่าจะต่ำมาก

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน  

อีกหนึ่งช่องทางในการศึกษาคือ ห้องคุยหุ้นเวียดนามฯ ?? ที่ฟรี และมีสมาชิกที่ active ในการแสดงความคิดเห็น เพียงแค่กดเข้ากลุ่ม: https://web.facebook.com/groups/473890360486727

————

 สนใจเรียนรู้ออนไลน์ ลงทุนหุ้นเวียดนามเชิงลึก + อเมริกา จีน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่: https://bit.ly/316AyPX 

 ท่านสามารถติดตามข่าวสารจาก VietnamVI ได้ที่

Website: https://www.vietnamvi.com

Facebook: https://www.facebook.com/vvinvestor/

Line: @vietnamvi https://lin.ee/47V0kep

YouTube: https://youtube.com/c/vietnamvi

FB กลุ่มคุยหุ้นเวียดนามฯ: https://web.facebook.com/groups/473890360486727