Update 9 หุ้นเวียด (FCN HPG TMP CTI VIC NLG PC1 HT1 GAS )

0
1452
  • หุ้น FCN : ก่อสร้างเสาเข็ม
  • หุ้น HPG : เหล็ก
  • หุ้น TMP : พลังงานไฟฟ้า 
  • หุ้น CTI : ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
  • หุ้น VIC : Holding company อสังหาฯลฯ
  • หุ้น NLG : อสังหาริมทรัพย์
  • หุ้น PC1 : ก่อสร้างไฟฟ้า
  • หุ้น HT1 : ปูนซีเมนต์
  • หุ้น GAS : ก๊าซ

•         Fecon 

(หุ้น FCN – ก่อสร้างเสาเข็ม

โอนหุ้นของ Dong Khe Organic Agriculture JSC จำนวน 1 ล้านหุ้นให้ Fecon Invest ถือ เป็นเงินรวมจำนวน 10.2 พันล้านดอง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ FCN ทั้ง 2 แห่ง 

จบ 6 เดือนแรก บริษัท FCN มีรายได้เพิ่มขึ้น 13% YoY เป็น 1,341 พันล้านดอง กำไรหลังภาษีส่วนของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 74% YoY เป็น 50 พันล้านดอง

——

•         Hoa Phat Group 

(HPG – เหล็ก) 

เผยปริมาณการขายเหล็กทั้งหมดเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 38% YoY และ 15% MoM เป็น 690,000 ตัน

แต่ปริมาณการขายเหล็กก่อสร้างลดลง 17% YoY และ 26% MoM เป็น 268,000 ตันเพราะผลกระทบของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

——

•         Thac Mo Hydro Power 

(TMP – ไฟฟ้าพลังงานน้ำ) 

กำหนดวัน Record date เป็นวันที่ 24 กันยายน และ Payment date เป็นวันที่ 5 ตุลาคมเพื่อจ่ายปัผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ VND 1,230 ดังนั้นคาดว่าบริษัทต้องใช้เงินประมาณ 86 พันล้านดอง

——

•         Cuong Thuan IDICO Development Investment 

(CTI – ก่อสร้าง) กำหนดวัน Record date เป็นวันที่ 20 กันยายน และ Payment date เป็นวันที่ 30 กันยายนเพื่อจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ VND 1,000 

จบ 6 เดือนแรก บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 28%YoY เป็น 398 พันล้านดอง กำไรหลังภาษีส่วนของบริษัทใหญ่ลดลง 38% YoY เป็น 41 พันล้านดอง

——

 •         Vingroup 

(VIC – อสังหาริมทรัพย์) 

ได้ทำการขาขหุ้น Vinhomes JSC (VHM) จำนวน 100.5 ล้านหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายนอย่างเสร็จสิ้น ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 2.2 พันล้านหุ้น หรือเทียบเท่า 66.66% ของ VHM คาดว่า VIC ได้รับเงินมากกว่า 10.8 ล้านล้านดอง ในขณะเดียวกัน Viking Asia Holdings II Pte ก็ลงทะเบียนขาย VHM เกือบ 32 ล้านหุ้น แต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าหากขายอย่างเสร็จสิ้น กองทุนดังกล่าวจะไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ VHM อีกต่อไป

——

•         Nam Long Investment 

(NLG – อสังหาริมทรัพย์) 

ประกาศผ่านมติออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้นในราคาขายหุ้นละ VND 33,500 รวมเป็นเงินจำนวน 2.01 ล้านล้านดองให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยมีข้อกำหนดห้ามขายในระยะเวลา 1 ปี ในรายชื่อผู้ลงทุนไม่มีชื่อของบริษัท GELEX Group JSC (GEX) เพราะก่อนหน้านี้ GEXมีแผนเตรียมซื้อหุ้น NLG จำนวน 15 ล้านหุ้น หลังจากออกหุ้นใหม่อย่างเสร็จสิ้น ทุนจดทะเบียนของ NLG จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.4 ล้านล้านดอง บริษัทจะนำเงินจำนวน 1.2 ล้านล้านดองไปลงทุนโครงการ Akari และนำ 2 แสนล้านดองลงทุนในบริษัทลูกเพื่อรับโครงการ PG Hai Phong

——

•         Power Construction No.1 

(PC1 – พลังงาน) 

เตรียมออกหุ้นใหม่จำนวน 38.2 ล้านหุ้นเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 5:1 นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมขายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 432 หุ้น และเสนอขายหุ้น ESOP จำนวน 5.7 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ VND 10,000 หรือคิดเป็นเงิน 5.7 หมื่นล้านดองเพื่อเพิ่มทุนหมุนเวียน ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านล้านดอง

——

Trading Idea:

UNDERPERFORM | HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY (HOSE: HT1)

ราคาปีจจุบันหุ้นละ VND 21,750 ราคาเป้าหมายหุ้นละ VND 17,600

นักวิเคราะห์จาก SSI เผยข้อมูลดังนี้

•         ในไตรมาส 2Q21 รายได้ และกำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 11.1% YoY และ 16% YoY เป็น 2.3 ล้านล้านดอง และ 2.9 แสนล้านดองตามลำดับเนื่องจากปริมาณการขายโต 8.5% YoY พร้อมกับค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง จบ 6M2021 กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 7.3% YoY เป็น 4.2 แสนล้านดอง หรือคิดเป็น 52% ของประมาณการทั้งปี

•         การส่งออกปูนซีเมนต์ของเวียดนามยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำใน 6M20 แต่มีแนวโน้มที่จะลดลง ปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์และปูนเม็ดทั้งหมดของเวียดนามในช่วง 6M21 อยู่ที่ 20.9 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 27% YoY การเติบโตของการส่งออกที่แข็งแกร่งช่วยลดการแข่งขันรุนแรงในประเทศ อย่างไรก็ตาม ทาง SSI สังเกตว่าอัตราการเติบโตรายไตรมาสมีแนวโน้มลดลง โดยปริมาณการส่งออกในไตรมาส 2Q21 ลดลง 3.6% QoQ เป็น 20.2 ล้านตัน สาเหตุนี้อาจเกิดจากความแออัดของท่าเรือทั่วโลก โดยเฉพาะที่ประเทศจีน และอัตราค่าเดินเรือเพิ่มขึ้น

•         แม้ว่าการลงทุนภาครัฐจะช่วยหนุนความต้องการปูนซีเมนต์ แต่ทาง SSI คาดว่า ปริมาณการขายของ HT1 อาจลดลงประมาณ 40% YoY ในไตรมาส 3Q21 เนื่องจากมาตราการคุม Covid-19 ดังนั้น คาดว่ารายได้ และกำไรก่อนภาษีในปี 2021 จะลดลง 4.4% YoY และ 5.1% YoY เป็น 7.6 ล้านล้านดอง และ 7.2 แสนล้านดอง ตามลำดับ แต่รายได้ และกำไรก่อนภาษีปี 2022 จะเติบโต 12.2% YoY และ 21% YoY ตามลำดับ

•         HT1 ซื้อขายที่ PE 2021 และ PE 2022 ที่ 15.4 เท่า และ 12.7 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังทาง SSI ตั้งราคาเป้าหมายที่หุ้นละ VND 17,600 โดยอิงจาก PE และ EV/EBITDA เป้าหมายที่ 10 เท่า และ 5 เท่า ตามลำดับ ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกำไรในอนาคตอย่างมาก จึงจัดอันดับ Underperform

——

Trading Idea:

OUTPERFORM | PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION (HOSE: GAS)

ราคาปีจจุบันหุ้นละ VND 88,800 ราคาเป้าหมายหุ้นละ VND 101,500

นักวิเคราะห์จาก SSI เผยข้อมูลดังนี้

•         ในไตรมาส 2Q21 GAS มีรายได้ 22.7 ล้านล้านดอง +45.6% YoY และกำไรหลังภาษีส่วนของบริษัทใหญ่ 2.3 ล้านล้านดอง +27.6% YoY ตามลำดับ จบ 6 เดือนแรก บริษัทมีรายได้ที่ 40.3 ล้านล้านดอง +23.1% YoY และกำไรหลังภาษีของบริษัทใหญ่ 4.25 ล้านล้านดอง +3.5% YoY

•         อย่างไรก็ตาม การพร่ระบาดของ Covid-19 ในไตรมาส 3Q21 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตในจังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นตลาดหลักของ GAS อย่างรุนแรง ทำให้ทาง SSI ปรับลงประมาณการผลประกอบการในปี 2021 ทาง SSI ประมาณการปริมาณการใช้ก๊าซแห้งเพียง 700 ล้าน m3 ในเดือนกรกฎาคม และ 550 ล้าน m3-600 ล้าน m3 ในเดือนสิงหาคมและกันยายน ตามลำดับ จาก 1) ความต้องการจากโรงไฟฟ้าลดลง ปริมาณการใช้ก๊าซของลูกค้าในเขคอุตสาหกรรมลดลงประมาณ 25%-30% และ 2) โรงงานก๊าซ Nam Con Son จะปิดซ่อมบำรุงในระยะเวลา 5 วันในเดือนกันยายน คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเปิดอีกครั้งในไตรมาส 4Q21 และการผลิตก๊าซแห้งจะสูงถึง 2.2 พันล้าน m3 โดยรวมแล้ว ปริมาณก๊าซแห้งทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 8.2 พันล้าน m3 หริอลดลง 8% YoY ในปี 2021

•         คาดว่ารายได้ส่วนของบริษัทใหญ่ และกำไรหลังภาษีส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 74 ล้านล้านดอง +20% YoY และ 8.7 ล้านล้านดอง +8% YoY ตามลำดับในปี 2021 และคาดว่ากำไรจะโต 18% YoY ในปี 2022 จากการได้รับแหล่งก๊าซใหม่จาก Su Tu Trang Phase 2 และ Dai Nguyet และความต้องการจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติดีขึ้น

•          ทาง SSI ตั้งราคเป้าหมายหุ้นละ VND 101,500 โดยอิงจาก PE และ EV/EBITDA เป้าหมายที่ 19 เท่า และ 11 เท่า ตามลำดับ

•         Downward risks ปริมาณการผลิตก๊าซแห้งลดลง ราคาเชื้อเพลิงลดลง และมีต้นทุนอื่นๆ ที่ไม่คาดคิด


 🇻🇳 สนใจเรียนรู้ออนไลน์หุ้นเวียดนามฯ  สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่: https://bit.ly/316AyPX

ติดตามข่าวสารจาก VietnamVI

Website: https://www.vietnamvi.com

Facebook: vvinvestor

Line: @vietnamvi

YouTube: https://youtube.com/c/Vietnamvi

ห้องคุยหุ้นเวียดนาม:

https://www.facebook.com/groups/473890360486727/