ซื้อหุ้นเวียดนาม ในตลาดหุ้นไทย

0
1922

หนึ่งในทางเลือกของผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นเวียดนามผ่านตลาดหุ้นไทย (แบบที่ไม่ต้องทำเรื่องเปิดพอร์ตต่างประเทศ (offshore)) ผ่าน บล. ไทย นั่นก็คือ การลงทุนผ่าน DR

หรือ

Depositary Receipt (DR) คือ ตราสารที่ถูกออกแบบมาให้นักลงทุนไทย สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้น 

โดยผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น บริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ จะเป็นผู้ที่ไปซื้อหุ้นต่างประเทศมา แล้วเสนอขายหุ้นต่างประเทศนั้นให้กับนักลงทุนไทยในรูปสกุลเงินบาท 

DR ในตลาดหลักทรัพย์ไทย (ซื้อได้เสมือนหุ้น 1 ตัวใน streaming ผ่านโบรกไทยได้ทุกแห่ง ในตลาดหุ้นไทย) ที่เป็นตราสารแทน VN30ETF ก็จะมีอยู่ตัวเดียว คือ E1VFVN3001

5 ปัจจัย ก่อนลงทุนใน DR ได้แก่

1. หลักทรัพย์อ้างอิงของ DR

 • เป็นได้ทั้งหุ้น และ ETF
 • หากเป็น ETF ก็ต้องดูว่าเป็น ETF ประเภทใด 
 • (*ETF เวีดดนาม ที่ซื้อได้ผ่านตลาดหุ้นไทยมีตัวเดียวคือ VN30 ETF หรือ E1VFVN3001)
 • มีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด 
 • ผู้ออก ETF เป็นใคร เป็นต้น

2. ความน่าเชื่อถือของผู้ออก DR

 • พิจารณาได้จากฐานะทางการเงิน 
 • อันดับเครดิต หรือชื่อเสียงของผู้ออก DR เป็นต้น

3. สภาพคล่องของ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง

 • คล้ายคลึงกับการพิจารณาสภาพคล่องของการลงทุนในหุ้นหรือ ETF เพื่อที่จะพอทราบว่า DR ตัวนั้น มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการซื้อขายหรือไม่ 
 • ซึ่งผู้ออก DR อาจจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ได้เช่นกัน

 – สภาพคล่องของ DR อาจมีข้อจำกัดจากเวลาเปิดและปิดทำการของตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นในต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงนั้นจดทะเบียนอยู่ เวลาอาจไม่ตรงกัน ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพคล่องของ DR ในช่วงเวลาดังกล่าว น้อยกว่าช่วงเวลาที่ทั้งสองตลาดหุ้นเปิดทำการพร้อมกันได้

4. ค่าธรรมเนียมของ DR และหลักทรัพย์อ้างอิง

 • ในการซื้อขาย DR ผ่านตลาดหุ้นไทยนั้น อาจแบ่งค่าธรรมเนียมได้เป็นสองส่วน คือ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าคอมมิชชั่น 
 • ซึ่งจะเหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป โดยมีอัตราแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ที่นักลงทุนใช้บริการ และค่าธรรมเนียมที่ผู้ออก DR อาจเรียกเก็บ 
 • ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับฝากหรือข้อกำหนดสิทธิ DR โดยจะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์อ้างอิงด้วยว่าหลักทรัพย์นั้นเป็นหุ้นหรือ ETF
 • แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้ออก DR มักจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการอีกต่อหนึ่ง เช่น DR E1VFVN3001 คือ กองทุนรวม ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 ของเวียดนาม ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นชั้นนำ 30 ตัวแรกในเวียดนาม ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด และจดทะเบียนใน
 • ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ โดยผู้ออก DR (บล.บัวหลวง) ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ซึ่งนักลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการจัดการเพียงต่อเดียวที่เรียกเก็บโดย DCVFM ที่เป็นผู้ออก VN30 ETF ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR ดังกล่าวเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใน DR โดยเฉพาะในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงของ DR เป็น ETF ซึ่งมีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการโดยบริษัทผู้ออก ETF นั้น ในอีกมุมหนึ่งอาจเปรียบเป็นต้นทุนของการถือครอง DR ได้เช่นกัน

5. อัตราแลกเปลี่ยน

 • ด้วยการที่ DR สามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นไทยและไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีผลกระทบต่อราคาของ DR ด้วย
 • นักลงทุนจึงควรพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงนั้นจดทะเบียนอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์อ้างอิงจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา DR ในตลาดหุ้นไทยให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าในบางช่วงเวลา
 • นอกจากนี้ ค่าเงินทั่วโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการไหลเข้าหรือไหลออกของเงินในแต่ละประเทศ ดังนั้น DR ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ในต่างประเทศก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินด้วยเช่นกัน
 • การลงทุนใน DR นั้น แม้มีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากการลงทุนในหุ้น แต่โดยรวมแล้ว จะเห็นว่าหลักการลงทุนในภาพใหญ่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องทำความเข้าใจลักษณะของตราสาร DR และติดตามการลงทุนตลอดเวลา
 • โดยปัจจุบันมี DR ที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้แล้วในตลาดหุ้นไทย คือ E1VFVN3001 ซึ่งออกโดย บล.บัวหลวง โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุนรวม ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 คือ หุ้นชั้นนำ 30 ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/dr
 • สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่อยากเรียนรู้และทำความเข้าใจการลงทุน DR ตลอดจนกลไกการเคลื่อนไหวของราคา วิธีการซื้อขาย และกลยุทธ์การลงทุนใน DR เพื่อกระจายการลงทุน และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน e-Learning หลักสูตร ลงทุน DR ฉบับมือใหม่” ได้ฟรี!!! >> คลิกที่นี่ https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/203/info

เขียนโดยโดยรัฐศรัณย์ธนไพศาลกิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์ส บล.บัวหลวง

Credit: 

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/257-5-things-to-consider-before-investing-in-dr?fbclid=IwAR2V16f2G7alskLLCNyQE6zzahuRe5f6FeZwTuQrfPnh2aRGXhVfx_wz3v8

——

 สนใจเรียนรู้ออนไลน์หุ้นเวียดนามฯ  สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่: https://bit.ly/316AyPX

ติดตามข่าวสารจาก VietnamVI

Website: https://www.vietnamvi.com

Facebook: vvinvestor

Line: @vietnamvi

YouTube: https://youtube.com/c/Vietnamvi

ห้องคุยหุ้นเวียดนาม:

https://www.facebook.com/groups/473890360486727/