สายแรกเปิดแล้ว หลังรอมานาน 10 ปีกรุงฮานอยเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายแรก หลังก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2011รถไฟฟ้าในเขตเมืองแห่งแรกของเวียดนามเปิดให้บริการแล้วที่ใจกลางกรุงฮานอยเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากที่ล่าช้ามานานหลายปี และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะสามารถบรรเทาความแออัดของการจราจรในเมืองหลวงรถไฟฟ้าก๊าตลีง-ห่าโดง (Cat Linh-Ha Dong) รถไฟฟ้าสายแรกของฮานอย ระยะทาง 13 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2011 โดยได้รับความช่วยเหลือจากจีน มีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2015 แต่เผชิญกับอุปสรรคหลายครั้งส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้มาก จนต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเป็น 18 ล้านล้านด่ง หรือราว 26,000 ล้านบาท