เวียดนามกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อให้ตลาดหุ้นได้รับการอัพเกรดจากสถานะชายขอบเป็นตลาดเกิดใหม่ภายในปี 2568 เทียบชั้นไทย

การอัพเกรดตลาดหุ้นคาดว่าจะช่วยให้เวียดนามดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้น Vũ Thị Chân Phương ประธานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ของรัฐเวียดนาม (SSC) กล่าวว่าการอัพเกรดสถานะของตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของรัฐบาล ประเทศหวังว่าจะได้รับสถานะตลาดเกิดใหม่ก่อนปี 2025

ตาม Phương ในแง่ของกรอบกฎหมาย กฎหมายหลักทรัพย์ปี 2019 กฎหมายการลงทุนปี2020 กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจปี 2020 และเอกสารที่ชี้นําการบังคับใช้ได้สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับกระแสการลงทุน อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนการลงทะเบียนและการเปิดบัญชีของนักลงทุน และเพิ่มความโปร่งใสของตลาด ตรงตามเกณฑ์สําหรับการอัพเกรดตลาด

นอกเหนือจากการเติบโตในแง่ของขนาดและสภาพคล่องแล้ว ตลาดหุ้นของเวียดนามยังมีความโปร่งใสมากขึ้นธุรกิจจํานวนหนึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในเชิงรุก ในหมู่พวกเขา ทุกคนในกลุ่มดัชนี VN30 ซึ่งวัดหุ้นที่ใหญ่ที่สุด 30 ตัวตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ได้เปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

กฎระเบียบที่โปร่งใสช่วยปรับปรุงความเป็นไปได้ของตลาด ดังที่เห็นในพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาล SSC จะแก้ไขเอกสารทางกฎหมายเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสและความยั่งยืนของตลาดหุ้น Phương กล่าว

Lyndon Chao ตัวแทนของ Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA) กล่าวว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย โดยมีการเติบโตที่เร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการกระจายห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น

เขากล่าวว่านักลงทุนทั่วโลกกําลังเพิ่มการลงทุนในเอเชีย และเวียดนามจะเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นในอนาคต เนื่องจากทางการได้ปฏิรูปตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้จัดการกองทุนระดับโลกได้ง่ายขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้ชี้ให้เห็นว่า MSCI และ FTSE Russell ซึ่งเป็นสององค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญที่สุดในการจัดประเภทตลาดหุ้น ยังคงระบุว่าเวียดนามเป็นตลาดชายแดน ในขณะเดียวกัน ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ถูกกําหนดให้เป็นตลาดเกิดใหม่มาหลายปีแล้ว

นักลงทุนต่างชาติจํานวนมากเห็นมูลค่าในตลาดหุ้นของเวียดนามและต้องการลงทุนในอนาคตที่นี่ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า สิ่งที่ประเทศต้องทําตอนนี้คือส่งเสริมความโปร่งใสของตลาดและให้เงื่อนไขที่เอื้ออํานวยต่อนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น

หาก MSCI และ FTSE Russell ยกระดับตลาดหุ้นของเวียดนามเป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่ คาดว่าเงินหลายพันล้านดอลลาร์จะหลั่งไหลเข้าสู่หุ้นเวียดนามในแต่ละปี

จากข้อมูลของหน่วยงานจัดอันดับระหว่างประเทศรายใหญ่และสถาบันการเงิน ประเทศได้ทําการปรับปรุงและเป็นไปตามเกณฑ์ที่สําคัญหลายประการ อย่างไรก็ตาม สองประเด็นยังคงต้องการการปรับปรุงที่สําคัญในการสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติ การปรับปรุงดังกล่าวรวมถึงข้อกําหนดการระดมทุนล่วงหน้าและขีดจํากัดความเป็นเจ้าของจากต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จําเป็นต้องมีการประสานงานในทางปฏิบัติระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม และกระทรวงการวางแผนและการลงทุน

ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของบริษัทหลักทรัพย์และธนาคาร โดยกล่าวว่าการอัปเกรดจะช่วยขยายขนาดตลาดได้อย่างมาก ดังนั้นระบบปฏิบัติการและกระบวนการจัดการความเสี่ยงจึงต้องเป็นอันดับต้น  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

นอกจากนี้ SSC ควรกดดันด้วยการทําให้ระบบไอทีใหม่สําหรับตลาดหุ้นสมบูรณ์แบบ กระจายและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

VVI Membership

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่https://class.vietnamvi.com/

หรือ ติดตามเราได้ที่

– Line :@vietnamvi คลิกhttps://lin.ee/Jy9n680

– website: https://www.vietnamvi.com

– facebook:  https://www.facebook.com/vvinvestor

– Youtube:http://youtube.com/c/vietnamvi

– E-mail: info@vietnamvi.com