ผ่านไปแล้วกับงาน “วันรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม 61” ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้สัมมนาวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
ขอบคุณ
– อ.ดร นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (นักลงทุนหุ้นคุณค่า ผู้จุดประกายการลงทุนหุ้นเวียดนาม)
– คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ (ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม, ประสบการณ์14 ปีในการทำงานที่เวียดนาม และ 5 ปีในตลาดหุ้นเวียดนาม)
– คุณวิศวกร ปันยารชุน (นักลงทุนหุ้นคุณค่า ประสบการณ์ 9 ปีในตลาดหุ้นเวียดนาม)
– คุณศรีรักษ์ จำปาทอง (ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด)
– คุณณัฐกิติ์ สุนทรบุระ (กูรูการลงทุนหุ้นเวียดนาม)
– คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง (กูรูการลงทุนหุ้นเวียดนาม)
– Mr. Van Phap Dang (Senior Research Manager at Viet Capital Securities)
–  Mr.Loc Le (Foreign Clients Equity Investment Advisor at VietCapital Securities)
– คุณวิน พรหมแพทย์ (ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด, CIMB-VNEQ-A)
– คุณพิกุล พิทยาอิสรกุล (ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป จำกัด , Vietnam private fund)
– คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ (ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด, Jitta Wealth Vietnam )
– คุณกมลยศ สุขุมสุวรรณ (ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บลจ. แอสเซทพลัส, ASP-VIET)
และพิธีกร: คุณจิตติมา ทวาเรศ รวมทั้งคุณเป้สำหรับการแปลภาษาอังกฤษ และคุณแบทสำหรับการช่วยส่งคำถามถึงวิทยากรด้วยนะคะ ^^

ขอบคุณ บล. Finansia Syrus , Jitta , Vietcapital securities สำหร้บการสนับสนุนการจัดงาน

สุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนนักลงทุนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงทุนหุ้นเวียดนามด้วยกันในวันนี้ค่