ทริป Company visit Hanoi city, Vietnam 21-23 ต.ค 2561+

1 ปี จะมีไป Hanoi เพียง 1 ครั้ง ภายใต้ Concept Tour. Learn. Earn more.

ท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆสบาย ของ Hanoi เมืองหลวงของเวียดนาม
สถานที่จัดงานสัมมนา ณ. โรงแรม The Hanoi Club Hotel & Lake Palais Residences ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว อยู่ติดทะเลสาป

Highlight
– รับฟังมุมมองของนักวิเคราะห์จาก Saigon Securities Inc (SSI)
– รับฟังข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัทย์เวียดนาม ผ่าน Company presentation
– เยี่ยมชมบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัทย์เวียดนาม ผ่าน Company visit
– รับฟังมุมมองหุ้น VI ขนาดกลางและขนาดเล็กจาก VN Direct
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงทุนหุ้นเวียดนามร่วมกับนักลงทุนไทย
– สำรวจธุรกิจ และสภาพการแข่งขันไปกับการท่องเที่ยวในเวียดนามจาก AC Nielsen Vietnam. ภายใต้ Concept: Tour. Learn. Earn more in Hanoi

** โปรแกรมทริปสัมมนา Hanoi 21-23 ต.ค. 2561 **

21 ต.ค.
เดินทางสู่ Hanoi ด้วยตัวเอง (ก่อนการเดินทางจะมีการจัดกลุ่มท่านที่จองตั๋วไฟล์ทเดียวกันให้มาด้วยกัน)
16.30: พบกันที่ Lobby Hanoi Club Hotel & Lake Palais Residences สำหรับผู้ต้องการชมเมือง. มีจัดกลุ่มนั่งแท๊กซี่และทัวร์เดินชม Hanoi ในยามค่ำคืน พร้อมทานอาหารค่ำกลางเมืองฮานอย ตามความประสงค์ของแต่ละท่าน(*ค่าอาหารมื้อนี้ไม่รวมในค่าสัมมนา)

22 ต.ค.
9.00 : กล่าวต้อนรับและแนะนำโปรแกรมสัมมนา
9.00-9.30: Introduction, VVI group
9.30-10.45: Vietnam stocks highlight
Mr.Mike Lynch – Head of International Sales & Team, Saigon Securities Inc. (SSI)
10.45-11.00: Coffee break
11.00-12.00: Vietnam Consumer Behavior & Trends
Ms.Ha Dang – Director at AC Nielsen Vietnam
11.45-13.00: Lunch
13.00-14.00: Portfolio management for Vietnam stock investing
Ms. Le Thi Le Hang – CEO SSI Asset Management
14.00-16.00: Company visit in Hanoi (To Be Confirmed)
16.00-18.00: Tour in Hanoi
18.00-19.30: Networking Dinner in the city

23 ต.ค.
9.15-9.30: Morning Talk, VVI group
9.30-10.45: Mid-Small cap stocks Highlight, VN Direct
10.45-11.00: Coffee break
11.00-12.00: Vietcombank (VCB)
12.00-13.00: Lunch
14.00-15.00: Company presentation (To Be Confirmed)
15.00-16.00: Company presentation (To Be Confirmed)
16.00-16.15: Coffee break
16.15-17.30: Panel Talk: Journey investing in Vietnam stock market
17.30: ปิดสัมมนา

—-