สิ้นสุดการรอคอย! ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์ ภายใต้สถานกงสุลใหญ่ ได้ร่วมกับบริษัท Baker&Mckenzie เวียดนามจัดทำคู่มือการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยในฉบับนี้มีการเพิ่มเติมกฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นสาขาที่กำลังเติบโตสูงตามชนชั้นกลางที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกฎหมายการค้าปลีกและการแข่งขันของเวียดนามฉบับใหม่ สามารถดาวโหลดฉบับเต็มได้ที่

http://www.thaiembassy.org/…/business-20190116-111032-55200…