เตรียมพบกับ ทริปสัมมนา Tour-Learn-Earn more in Ho Chi Minh City จัดโดย VVI GROUP ร่วมกับ Viet Capital Securities (VCSC)

0
2439

เตรียมพบกับ ทริปสัมมนา Tour-Learn-Earn more in Ho Chi Minh City
จัดโดย VVI GROUP ร่วมกับ Viet Capital Securities (VCSC)
ในวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2562 สนใจคลิ๊กhttps://forms.gle/BV3Ww6vJh7Kh3bDc9

Update สาระความรู้ ศึกษาธุรกิจ สภาพการแข่งขันหุ้นเวียดนาม ไปพร้อมกับการท่องเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจของเวียดนามโปรแกรมเบื้องต้น
—–
28 ก.ค.
เดินทางสู่ Ho Chi Minh City ด้วยตัวเอง (ก่อนการเดินทางจะมีการจัดกลุ่มท่านที่จองตั๋วไฟล์ทเดียวกันให้มาด้วยกัน)
17.00: พบกันที่ Lobby โรงแรม
Walking Tour (ระยะทางเดินรวมประมาณ 3-4 กิโลเมตร)
สถานที่สำคัญใน Ho Chi Minh City อาทิ ไปรษณีย์กลางไซ่ง่อน โบสถ์นอร์ทเธอดาม ตลาดเบนถั่น รวมทั้งห้างร้านต่างๆ เช่น Vincom Retail (หุ้น VRE)
(ค่าอาหารมื้อนี้ไม่รวมในค่าสัมมนา)

29 ก.ค.
9.00 : กล่าวต้อนรับและแนะนำโปรแกรมสัมมนา
9.15: Update ภาพรวมตลาดหุ้นเวียดนาม จากมุมมองนักวิเคราะห์ชาวเวียดนาม
10.15: พักรับประทานอาหารว่าง
10.30: Update ข้อมูลหุ้นกลุ่มผู้บริโภค (อาหารเครื่องดื่ม) และค้าปลีก หรืออื่นๆ
11.20: Update ข้อมูลหุ้นกลุ่มธนาคาร หรืออื่นๆ
12.00: พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00: Bus tour และ Company visit เยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์/ชมย่านธุรกิจ.
18.00: Dining cruise รับประทานอาหาร ล่องเรือแม่น้ำ Saigon และชมการแสดง
21.00: พักผ่อนตามอัธยาศัย

30 ก.ค.
9.00: Morning Talk, VVI group
9.15: Fund Talks: VietFund Management (VFM)
10.15: รับประทานอาหารว่าง
10.30: Expert Talks:รับฟังมุมมองจากนักลงทุนไทย ที่ลงหุ้นในหุ้นเวียดนาม
12.00: พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00: Company Presentation (1)
14.00: Company Presentation (2)
15.00: พักรับประทานอาหารว่าง
15.15: Special guest panel talk
16.15: ปิดสัมมนา

—–
หมายเหตุ
—–
1. ค่าทริปสัมมนา Ho Chi Minh City = 9,900 บาท/ท่าน ( 10,593 บาท รวม Vat 7%)
รวม: ค่าสัมมนา + Bus tour & Company visit + อาหาร 3 มื้อ (รวมอาหารบนเรือและค่าล่องเรือ) อาหารว่าง 4 มื้อ
ไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

2. หากต้องการให้เราจองที่พักโรงแรม Saigon Hotel หรือ เทียบเท่า พร้อมอาหารเช้าให้จ่ายเพิ่ม= 2,600 บาท/2 คืน (พักคู่) หรือ 5,200 บาท/2 คืน (พักเดี่ยว)

3. สำหรับท่านที่ไม่เคยเดินทางต่างประเทศเพียงลำพังสามารถร่วมทริปกับเราได้โดยเดินทางไปพร้อมทีมงานเรา

4. กรณีหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 40 คน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป เนื่องจากมีผลต่อการเชิญวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิซึ่งอาจปฏิเสธจะมาร่วมงานและการจองห้องสัมมนาของโรงแรม
ดังนั้นเราจะยืนยันการจัดงานเมื่อผู้สมัครครบจำนวนหรือภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 พร้อมบัญชีให้ท่านได้โอนเงินค่าสัมมนา *ท่านไม่ควรจองโรงแรมหรือตั๋วเครื่องบินก่อนนี้

5. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

สนใจคลิ๊ก https://forms.gle/BV3Ww6vJh7Kh3bDc9