โลกในมุมมองของ Value Investor      10 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ถ้าจะหาตลาดหุ้นที่มีโอกาสเติบโตระยะยาวเป็น 10 ปี ขึ้นไป  นอกจากตลาดหุ้นเวียดนามที่ผมพูดและลงทุนมานานแล้วก็คือ  ตลาดหุ้นอินเดีย

เพราะประเทศอินเดียนั้น  มีองค์ประกอบทุกอย่างที่จะทำให้ตลาดหุ้นเติบโตระยะยาว   เรื่องแรกก็คือ  อินเดียมีขนาดเศรษฐกิจที่

ใหญ่มาก  คือเป็นอันดับ 5 รองจากสหรัฐอเมริกา  จีน เยอรมัน

  ญี่ปุ่น  และดังนั้น  จึงมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากที่จะมีความสามารถและมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างน้อยก็ในประเทศ  ซึ่งทำให้เราสามารถเลือกลงทุนในบริษัทเหล่านั้นได้

ข้อสอง  เศรษฐกิจอินเดียกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและก็เติบโตมานานเป็นสิบ ๆ  ปีแล้วและก็จะเติบโตต่อไปอีกเป็นสิบ ๆ ปี  เหตุก็เพราะว่าอินเดียมีปัจจัยหรือทรัพยากรในการเติบโตที่ครบถ้วนและจะอยู่ต่อไปอย่างน้อยสิบปีขึ้นไปนั่นก็คือ

1 อินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก  และการเพิ่มของประชากรก็ยังค่อนข้างจะสูงมาก  และคนอินเดียโดยเฉลี่ยก็ยังอายุน้อยมาก  ดังนั้น  กำลังแรงงานของอินเดียที่จะเป็นคนทำงานเพิ่มการผลิตหรือเพิ่ม GDP  ก็จะสูงมาก  ว่าที่จริงถ้ามองย้อนหลังไป 20 ปี  เศรษฐกิจอินเดียเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 6.4% ซึ่งรวมถึงปีซับไพร์มและช่วงปีโควิด 19 แล้ว

2 แม้ว่าคุณภาพของคนอินเดียโดยเฉลี่ยนน่าจะเป็นรองประเทศในย่านเอเซียตะวันออกอย่างจีนเกาหลีและญี่ปุ่น แต่การเพิ่มผลิตภาพหรือความสามารถในการทำงานโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ต่อหัวของคนยังน้อยก็น่าจะทำได้ดี  เฉพาะอย่างยิ่งโดยการเพิ่ม  “ทุน” เช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปในการผลิตก็จะสามารถเพิ่ม Productivity หรือผลิตภาพของคนได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  การเติบโตของ GDP ก็จะเป็น “สองเด้ง” คือเพิ่มทั้งคนและประสิทธิภาพไปได้อีกนาน

3 ระบบการปกครองและด้านการบริหารเศรษฐกิจของอินเดียนั้น  เอื้ออำนวยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างดี  ข้อแรกก็คือ  ประเทศเป็นประชาธิปไตยและมีความมั่นคงทางการเมืองสูงมานานพอสมควร  ที่สำคัญอินเดียเริ่มเปิดกว้างหรือปฏิรูปทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 1991  โดยที่ก่อนหน้านั้นอินเดียจะใช้หลักการผลิตเองและใช้เองในประเทศเป็นหลักซึ่งก็ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาไปได้

หลังจากปี 1991 เศรษฐกิจของอินเดียก็เริ่มเติบโตดีขึ้นในระดับประมาณปีละ 4-5%  และก็เร่งตัวขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึงปี 2003 ที่น่าจะถึง “ยุคทองของอินเดีย”  เศรษฐกิจเริ่มปรับฐานเป็นโตปีละประมาณ 8% ไม่นับปีวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ทำให้เศรษฐกิจสะดุดบ้าง  แต่หลังจากนั้น  ส่วนใหญ่ก็แค่ปีสองปี  ก็จะกลับมาโตระดับ 7-8% ขึ้นไปตลอดจนถึงนาทีนี้ที่อินเดียอาจจะกำลัง “ท้าทายจีน” โดยเฉพาะเมื่อจีนก็เริ่มจะถึงจุด “อิ่มตัว” จากการที่คน “แก่ตัว” และมีจำนวนลดลงในช่วงเร็ว ๆ  นี้

ดัชนีตลาดหุ้นอินเดียซึ่งก่อตั้งมานานมากแล้วนั้น  หลังจากที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2003   ดัชนีตลาดหุ้นอินเดียก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว  จากระดับประมาณ  3,200 จุดที่นิ่งมา  5-6 ปี ก็วิ่งขึ้นแบบ “ติดจรวด” ถึงประมาณ 20,000 จุด ในช่วงเวลาประมาณ 4-5 ปีในช่วงปลายปี 2007 ก่อนที่จะร่วงลงมาอย่างแรงในช่วงวิกฤติซับไพร์ม ปี 2008 เหลือประมาณ  9,000 จุด หรือลดลง 55%  ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากหุ้นโลกมากนัก  อย่างไรก็ตาม  ภายในเวลาเพียงปีเดียว  ดัชนีก็กลับไปที่เดิม

และหลังจากนั้น  หุ้นก็แทบจะวิ่งขึ้นไปแบบ “ม้วนเดียวจบ” เป็นเวลาต่อเนื่องถึง 15 ปีเต็มที่ดัชนีหุ้นวิ่งขึ้นไปถึงประมาณ 71,600 จุดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  โดยในช่วงเวลานั้นรวมถึงวิกฤติโควิด 19 ที่ทำให้หุ้นตกลงมา 33% ในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถึงปีด้วย

โดยสรุปแล้ว  ตั้งแต่ปี 2003 ที่เป็นจุดเริ่มการเปลี่ยนแปลงของอินเดียจากเศรษฐกิจปิดเป็นเศรษฐกิจเปิดและถือเป็นการเริ่ม “ยุคทอง” ของอินเดียคิดเป็นเวลาประมาณ 20 ปี  ดัชนีหุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นจาก 3,200 จุด เป็น 71,600 จุด เพิ่มขึ้น 21 เท่าตัว  หรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้น 16.2% ต่อปี  ถ้ารวมปันผลที่สมมุติว่า 3% ก็เท่ากับประมาณ 19% ต่อปีแบบทบต้น  และน่าจะเป็นผลตอบแทนที่ดีระดับต้น ๆ ของโลกที่น่าจะหาได้ยากมาก

และถ้านับตั้งแต่ต้นปี 2009 คือช่วงที่เกิดซับไพร์มและดัชนีหุ้นตกลงมาเหลือ 8,300 จุด จนถึงวันนี้ที่ 71,600 จุด  ดัชนีก็ให้ผลตอบแทนทบต้นปีละประมาณ 15.3% หรือถ้ารวมปันผลก็ปีละไม่ต่ำกว่า 18% ซึ่งก็เป็นผลตอบแทนระดับโลกเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม  เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นอินเดีย  บางคนก็อาจจะดูว่าอินเดียทั้งประเทศนั้น  “ใหญ่เกินไป” ในขณะที่หุ้นทั้งตลาดของอินเดียนั้นอาจจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องน้อยเกินไป  การลงทุนทั้งตลาดน่าจะมีความเสี่ยงสูง  ดังนั้น  เราคงต้องมาดูเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทที่มีมาตรฐาน  และนั่นนำมาสู่การสร้างและลงทุนในดัชนีหุ้นเฉพาะกลุ่มที่รู้จักกันในนามของหุ้น “NIFTY 50” ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุด 50 ตัวของตลาดหุ้นอินเดียที่มีการปรับน้ำหนักตาม Free Float หรือสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นด้วย

ดัชนี NIFTY 50 ในวันหลังจากปีซับไพร์มคือต้นปี 2009 อยู่ที่จุดต่ำสุดประมาณ 2,620 จุด  แต่หลังจากนั้นมันก็ปรับตัวขึ้นแบบ  “ม้วนเดียวจบ” จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 ขึ้นไปเป็น ประมาณ 21,700 จุด  ปรับขึ้นไปประมาณ 7 เท่า  หรือขึ้นไป 15.1% ต่อปีแบบทบต้น  ซึ่งถ้ารวมปันผลซัก 3% ต่อปีก็จะเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่ปีละ 18% เป็นเวลาติดต่อกันถึง 15 ปี  นับว่าเป็นผลตอบแทนที่ “ดีสุดยอด” ระดับต้น ๆ  ของโลก

ที่ยอดเยี่ยมกว่าตลาดหรือดัชนีอื่นนั้น  ผมคิดว่ายังอยู่ที่ความสม่ำเสมอของผลตอบแทนที่จะเป็นตัวบอกถึงความเสี่ยงของการลงทุนก็คือ  ผลตอบแทนรายปีของ NIFTY 50 นั้น  มีความผันผวนน้อยมากและปีที่ติดลบหรือขาดทุนตั้งแต่ปี 2009  จนถึงปัจจุบันจำนวน 15 ปีนั้น  มีเพียง 2 ปี  และปีที่ขาดทุนสูงสุดนั้นก็เพียง 24.6% ในปี 2011 ขณะที่อีกปีที่ขาดทุนในปี 2015 ก็ติดลบเพียง 3.8%  ว่าที่จริงถ้ามองย้อนหลังไปไกลถึงปี 2003 ที่เริ่ม “ยุคทองของตลาดหุ้นอินเดีย” นั้น  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 21 ปี  ดัชนี NIFTY 50 ติดลบเพียง 3 ปี เท่านั้น  คือเพิ่มปีวิกฤตซับไพร์ม 2008 เข้าไปอีกปีหนึ่ง

ทั้งหมดนั้นก็เป็น  “ข้อมูลใหม่” ของผมที่ก่อนหน้านี้แทบไม่เคยสนใจตลาดหุ้นอินเดีย  เพราะผมคิดว่าอินเดียยัง  “ยากจนเกินไป” ที่จะเหมาะสมกับการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นโลกของประเทศที่ต้อง “ร่ำรวยระดับหนึ่ง” ก่อนที่ตลาดหุ้นจะพัฒนาขึ้นถึงระดับที่ลงทุนได้  เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ  คนจะต้องรวยพอที่จะมีเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องเป็นราว  อย่างสำนวนไทยที่ว่า  “คนจนเล่นหวย  คนรวยเล่นหุ้น” 

อย่างไรก็ตาม  อินเดียอาจจะเป็นประเทศที่มีความแตกต่างของความมั่งคั่งของคนมาก  และเนื่องจากมีประชากรมาก  ดังนั้น  คงจะมีคนอินเดียที่ร่ำรวยพอที่จะลงทุนจำนวนเป็นล้าน ๆ หรือเป็นหลายร้อยล้านคนที่เรียกว่าเป็น  “คนชั้นกลาง” ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ตลาดหุ้นคึกคักอย่างที่กำลังเป็นอยู่  ดังนั้น  ผมอาจจะต้องเริ่มคิดว่า  อินเดียอาจจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายให้เข้าไปลงทุนได้เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศที่ผมกำลังศึกษาอยู่

สุดท้ายก็คือ  ผมก็คงไม่รีบร้อนหรือกลัวว่าจะ “ตกรถ” ขบวนอินเดียที่วิ่งมาอย่างเร็วมากในช่วงเร็ว ๆ  นี้  เพราะถ้าตัดสินใจผิด  ก็อาจจะหกล้มถลอกปอกเปิกได้  ผมชอบลงทุนเวลาที่ทุกอย่างเย็นลงและคนไม่สนใจจะไปหรือกำลังกลัวว่ารถจะตกเหว  เพราะในเวลาอย่างนั้น  “ตั๋วชั้นหนึ่ง” ที่จะไปก็จะลดราคาและถูกลงมาก  

—————————————
🇻🇳 VVI Membership
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://class.vietnamvi.com
หรือ ติดตามเราได้ที่

– Line: @vietnamvi คลิ๊ก https://lin.ee/Jy9n680
– Website:  https://www.vietnamvi.com
– facebook:  https://www.facebook.com/vvinvestor
– Youtube: https://youtube.com/c/vietnamvi
– E-mail: info@vietnamvi.com