จับตา ACV. มเวียดนาม

0
1386
หุ้นสนามบิน

จับตา ACV. หุ้นสนามบินเวียดนาม

เวียดนาม ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่โตเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง และโดดเด่นมากในภูมิภาคอาเซียน ตัวชี้วัดอันหนึ่งคือจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สนามบินทั้ง 21 แห่งของประเทศแออัดอยู่ในขณะนี้ คาดกันว่าปีนี้สนามบินเวียดนามต้องรองรับผู้โดยสารกว่า 112 ล้านคน หลังจากปี 2561 ตัวเลขอยู่ที่ 103.5 ล้านคน ขณะที่ศักยภาพจริงอยู่ที่ 96.05 ล้านคนเท่านั้น
เริ่มต้นจากสนามบินนานาชาติเตินเซินเญิตในนครโฮจิมินห์ มีปัญหาการจราจรติดขัดเรื้อรังทั้งภายในและภายนอกสนามบิน ไม่ว่าคณะกรรมการประชาชนประจำโฮจิมินห์ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ จะทุ่มเทความพยายามมากแค่ไหนก็ตาม
ถึงขณะนี้การท่าอากาศยานเวียดนามยังไม่ได้คู่สัญญาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหมายเลข 3 ที่ออกแบบมารองรับผู้โดยสารปีละ 20 ล้านคน ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และพัฒนาสนามบินเตินเซินเญิต ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของรัฐบาลฮานอย
เมื่อสนามบินแออัดการท่าฯ จึงไม่สามารถจัดเที่ยวบินไม่ว่าจะของสายการบินเวียดนามหรือต่างชาติให้มาลงที่นี่ได้และไม่ใช่ที่เตินเซินเญิตที่เดียว สนามบินนานาชาติอื่นๆ ก็ประสบปัญหาแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสนามบินคัมรานห์ใน จ.คั้ญฮหว่าทางภาคกลางและสนามบินดานัง
สนามบินดานังมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 10 ล้านคน แต่ปี 2561 รับผู้โดยสาร 13.2 ล้านคน สนามบินคัมรานห์ ศักยภาพ 6.5 ล้านคน ปีก่อนมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามากว่า 8.2 ล้านคน
จำนวนผู้โดยสารที่ไปใช้สนามบินอื่นๆ เช่น สนามบินโทซวน ในจ.แท็งฮว้า สนามบินก๊าตบีในเมืองไฮฟอง สนามบินฟูกัตใน จ.บิ่ญดิ่ญ และสนามบินตุยฮัว เมืองกวีเยินล้วนเกินขีดศักยภาพกันทั้งนั้น