ผ่านไปแล้วกับวันรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม 62

ขอขอบคุณ

 • อ.ดร นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
 • พี่เอก ธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ (ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม)
 • คุณโกสินทร์ เจือศิริภักดี
  SVP – Cross Border Trading Department at CGS CIMB Securities)
 • พี่ณัฐ ณัฐกิติ์ สุนทรบุระ
 • พี่บอล ภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง
 • พิธีกร: คุณจิตติมา ทวาเรส
 • พิธีกรรับเชิญภาคภาษาอังกฤษ คุณวรพจน์ จัน ยั่งยืน และคุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์

Special thanks

 • Mr.Bill Stoops, Chief Investment Officer (CIO) Dragon Capital
 • Ms. Hien Tran Thi Khanh (Deputy Director – Research – VN Direct)

สุดท้ายขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ทำให้งานสัมมนาวันรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม 62 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านไปได้ด้วยดี หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้จากสัมมนาประยุกต์ใช้กับการลงทุนหุ้นเวียดนามให้สำเร็จได้ไม่มากก็น้อยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม 63 ค่ะ ?