Corporate News:

•         Becamex Infrastructure Development JSC (หุ้น IJC – อสังหาริมทรัพย์) ผ่านมติใช้เงินมากกว่า 3.8 แสนล้านดองเพื่อรับมอบที่ดิน 2 แปลงในเขตที่อยู่อาศัย Hoa Loi จังหวัด Binh Duong จากบริษัท BCM สองบริษัทนี้มักจะทำธุรกรรมโอนที่ดินระหว่างกัน ก่อนหน้านี้ บริษัท BCM ใช้เงินหลายพันล้านดองเพื่อรับสิทธิ์การใช้ที่ดินในเขตที่อยู่ใหม่ของ IJC จบครึ่งปีแรก บริษัท IJC มีกำไรเพิ่มขึ้น 28.6% YoY เป็น 1.9 ล้านล้านดอง อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 2.9 เท่าเป็น 4.6 แสนล้านดอง

•         Loc Troi Group Joint Stock Company (หุ้น LTG – อาหาร) รายงานรายได้ 2Q21 เพิ่มขึ้น 86% YoY เป็น 2.7 ล้านล้านดอง กำไรขั้นต้นลดลง 13% YoY เป็น 3.4 แสนล้านดอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นทำให้กำไรหลังหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 70% YoY เป็น 4.5 หมื่นล้านดอง จบครึ่งปีแรก บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 133% YoY เป็น 2.2 ล้านล้านดอง กำไรหลังหักภาษีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 2 เท่าเป็น 2.2 แสนล้านดอง ในโครงสร้างรายได้รวมของบริษัท ธุรกิจอาหารโตแซงหน้าธุรกิจยาฆ่าแมลง และสร้างรายได้มากที่สุดให้กับบริษัท

•         Hanoimilk Joint Stock Company (หุ้น HNM – นม) รายงายรายได้ 2Q21 เพิ่มขึ้น 80% YoY เป็น 9.7 หมื่นล้านดอง ต้นทุนการผลิตลดลงทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 89% YoY เป็น 2 หมื่นล้านดอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยช่วยให้กำไรหลังหักภาษีดีขึ้นอยู่ที่ 6.5 พันล้านดองเมื่อเทียบกับยอดขาดทุน 1.7 พันล้านดองใน 2Q20 จบ 6 เดือนแรก บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 51% YoY เป็น 1.4 แสนล้านดอง กำไรหลังหักภาษี 7.3 พันล้านดอง สูงขึ้นหลายเท่าถ้าเทียบกับผลกำไร 109 ล้านดองในช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า บริษัทกล่าวว่ารายได้ และกำไรดีขึ้นจากการเปิดตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารรสผลไม้ เพื่อกลายเป็น 1 ใน 3 บริษัทที่ผลิตนมชั้นนำในประเทศ และบริษัทที่ผลิตนมสำหรับเด็กอันดับหนึ่ง บริษัทผ่านมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 แสนล้านดอง เป็น 5 แสนล้านดองโดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านหุ้นในวงจำกัด และออกหุ้รกู้เปลี่ยนสภาพอายุ 2 ปี มูลค่า2 แสนล้านดอง

Trading Idea:

MARKETPERFORM | JSC BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM (HOSE: #BID)

ราคาปีจจุบันหุ้นละ VND 43,300 ราคาเป้าหมาย หุ้นละ VND 48,000

นักวิเคราะห์จาก SSI เผยข้อมูลดังนี้

•         รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ NII อยู่ที่ 12.7 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น +83% YoY โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของสินเชื่อ และการขยายตัวของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย NIM ที่เพิ่มขึ้น 35 bps QoQ และเพิ่มขึ้น 126 bps YoY ในไตรมาส 2Q21 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ไตรมาสล่าสุด นอกจากนี้ สินเชื่อเติบโตได้ดีใน 2Q21 เพิ่มขึ้น 7% YTD และ เพิ่มขึ้น 13.2% YoY จากสินเชื่อให้รายย่อยที่เพิ่มขึ้น 10.4% YTD คิดเป็น 38% ของสินเชื่อทั้งหมด อัตราผลตอบแทนสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น +53 bps QoQ

•         ใน 6M21 BID ได้ตั้งสำรอง 1.5 หมื่นล้านดอง หรือคิดเป็น 49% ของรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด TOI

•          อัตราส่วนหนี้เสียดีเป็นจาก 1.63% เป็น 1.76%

•          ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021 ยอดหนี้ที่รับการปรับโครงสร้างหนี้เหลือ 9.4 ล้านล้านดอง ลดลงอย่างมากจาก 23.2 ล้านล้านดอว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021

•         กำไรก่อนหักภาษีอยูาที่ 8.1 ล้านล้านดอง +86.3% YoY ใน 6M21 BID ได้ประกาศแพ็คเกจสินเชื่อพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งธนาคารคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงประมาณ 3.6 ล้านล้านด่ง ทาง SSI เชื่อว่าผลกระทบอาจจะอาจต่ำกว่าที่ BID คาดไว้ เนื่องจากธนาคารมีเงื่อนไขหลายอย่างกว่าจะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในทางกลับกัน ค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองสำหรับครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 70% ของประมาณการทั้งปีของ SSI ดังนั้นจึงคาดว่า BID จะลดค่าใช้จ่ายนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง

•         ทาง SSI คงประมาณการกำไรก่อนหักภาษี ไว้ที่ 13.5 ล้านล้านดอง +49.9% YoY ในปี 2021 และ 15.5 ล้านล้านดองในปี 2022 (+14% YoY) คงราคาเป้าหมาย 1 ปีสำหรับหุ้นละ VND 48,000 (upside 11.6%)

ขอบคุณข้อมูลจาก: Finansia Global


🇻🇳สนใจเรียนรู้ออนไลน์ ลงทุนหุ้นเวียดนาม อเมริกา จีน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่: https://bit.ly/316AyPX

ติดตามข่าวสารจาก VietnamVI

Website: https://www.vietnamvi.com

Facebook: vvinvestor

Line: @vietnamvi

YouTube: https://youtube.com/c/Vietnamvi

ห้องคุยหุ้นเวียดนาม:https://web.facebook.com/groups/4738903604867