ผ่านไปแล้วกับงานรวมพลคนลงทุนหุ้นเวียดนาม 2023
ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนรวมในงานสัมมนานี้

ขอบคุณวิทยากร
ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
คุณเอก ธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ (ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาประเทศเวียดนาม)
คุณณัฐ ณัฐกิติ์ สุนทรบุระ
คุณบอล ภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง
คุณดรีม Krittayaporn Dhadasih ( Head of Business Development & Global Investment, Global Trading Department, Finansia Syrus )
คุณ Kelly Trang Nguyen ( Assistant Vice President, Global Trading Department, Finansia Syrus )
Mr. Eric Levinson ( Head of Business Development, VinaCapital )
Mr. Manh Nguyen ( Co-Portfolio Manager, VinaCapital )
Mr. Le Thanh ( Marketing Associate Director, Dragon Capital )
Mr. Dao Minh Chau ( Associate Director, Research & Advisory Center, SSI )
Mr. Nguyen Nghia Tuan ( Head of offshore Business Development, SSIAM )
ขอบคุณ Global Trading, Finansia Syrus สำหรับการสนับสนุนงาน

สุดท้ายขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มารวมตัว-แลกเปลี่ยน-เรียนรู้หุ้นเวียดนามไปด้วยกัน

เราหวังอย่างยิ่งว่าความรู้จากวิทยากร และ Networking ในงานจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นเวียดนาม
ขอบคุณมากค่ะ

VVI TEAM